Všetky cesty vedú k údajom

Uverejnené: 9. 10. 2018

Pre každý e-shop sú zásadné dva základné elementy - prostredie na nákup a produkty na kúpu . Práve tie robia internetový obchod obchodom. Produkty sú rozradené do jednotlivých kategórií, ktoré zákazník prechádza alebo v nich vyhľadáva. Aj na internete zákazníci nakupujú často najmä očami. Preto sú dôležité produktové obrázky/fotografie. Vyššie percentá konverzií zaisťujú popisy produktov, z ktorých by mal zákazník čerpať ďalšie informácie vedúce k tomu, aby sa z návštevníka stal platiaci zákazník.

Unikátny obsah je jedným z dôležitých faktorov, ktorý oddeľuje úspešné e-shopy od tých živoriacich, často aj zárobkových. Úspešné e-shopy sa skôr alebo neskôr dostanú do fázy, v ktorej je pre nich masové krabicové riešenie už nedostačujúce. Prevádzkovateľ e-shopu je teda postavený pred ťažkú otázku. Prejsť na novú platformu a rozšíriť si tak možnosti ďalšieho rozvoja, alebo „tak nejako fungovať ďalej“ a nechať biznis stagnovať? Rozhodnutie je to ťažké, ale ten, kto sa chce posunúť ďalej a lepšie čeliť konkurencii, musí túto zmenu riešiť. Máme skúsenosti, že aj zmenu informačného systému či e-shopového riešenia je možné realizovať plynulo a bezbolestne. Prechod na platformu BSSHOP u zákazníkov s POHODOU aj bez nej (tí prechádzajú aj na nový informačný systém POHODA) prebieha vždy v rovnakých krokoch, ktoré by som rád v nasledujúcich riadkoch podrobne popísal.

Na čo sa nesmie zabudnúť

Pri prechode na iné e-shopové riešenie sú úplne zásadné dáta, ktoré sú uložené obvykle v administrácii súčasného riešenia. A nie sú to len vyššie zmienené produktové obrázky a popisky , ale aj prácne vytvorená kategorizácia, parametre av neposlednom rade aj SEO údaje . Každý produkt aj kategória má vo vyhľadávačoch zaindexovanú URL adresu, ktorá sa vo väčšine prípadov pri prechode na inú platformu mení. Pri zmene URL adresy sa len veľmi ťažko vracia daný produkt na získané vyššie pozície pri vyhľadávaní, čo je často kľúčom ku kúpe produktu na Vašom e-shope. Pokiaľ zákazník produkt/e-shop nenájde, väčšinou si ho ani nekúpi. Ďalej je úplne zásadné previesť registrovaných zákazníkov . Väčšina zabehnutých internetových obchodov ich má tisíce až desaťtisíce a tvorí jedinečný cieľ pre marketingové aktivity – sú to zákazníci, ktorí na Vašom e-shope väčšinou aspoň raz nakúpili, a je tu veľká pravdepodobnosť, že nakúpi aj opakovane.

Databáza

Aby sme si vôbec dokázali predstaviť, ako sú údaje uložené, budeme potrebovať trochu terminológie. Dáta sú uložené obvykle v tzv. databázach . Databáza je zoznam navzájom prepojených tabuliek. Tabuľky vždy obsahujú riadky a stĺpce. Praktickým príkladom je tabuľka zákazníkov a tabuľka ich cien. V jednej tabuľke sú uložené všetky informácie o zákazníkoch, v druhej priradené ceny. Spoločným znakom pre obe tabuľky je ID - žiadni dvaja zákazníci nemajú toto číslo rovnaké. Ekonomické systémy ako je POHODA, Money S4 alebo ABRA majú jednotlivé tabuľky komplikovane prepojené. Preto pri prevode dát z iného systému je nutné vždy venovať niekoľko hodín pochopeniu princípu fungovania a následnej prípravy dát do jedného alebo viacerých súborov, s ktorými sa ďalej pracuje. E-shopové databázy krabicových riešení obvykle nemávajú takto komplikovanú databázu. V niektorých prípadoch je možné dáta vyexportovať v rozhraní pre správu e-shopu, inokedy je nutné požiadať o tento export poskytovateľa. Na prechod na iné e-shopové riešenie je vždy dôležité získať od súčasného poskytovateľa svoje dáta. Sú to Vaše obrázky a Vaše texty, ktoré sú uložené v databáze, za ktorú si platíte.

Prevod dát

Po príprave dát, ktorá môže zabrať aj niekoľko hodín, nasleduje samotný import do databázy ekonomického systému POHODA. Naše riešenie využíva dve databázy. Prvá je databáza POHODY, v ktorej sú uložené názvy, ceny, popis produktov, parametre, prípadne aj obrázky atď. Druhou databázou je databáza BSADMIN, ktorá beží súbežne s databázou POHODY, a dopĺňa do nej dáta dôležité pre e-shop. Tieto dve databázy spolu pracujú ruka v ruke. Pri prevode dát využívame náš vlastný nástroj Importy. Tento nástroj primárne slúži na import dát od dodávateľov a automatickú aktualizáciu dostupností a cien v stanovených časových intervaloch. Veľmi dobre sa však osvedčil aj pri primárnom doplnení databáz o dáta zo súčasného riešenia. Nástroj je sofistikovaný a pomocou matematických a programovateľných filtrov je možné dosiahnuť vyplnenie daného poľa podľa požiadaviek zákazníka. Predstavte si, že každý jediný údaj o produkte je potrebné dostať do databázy POHODY alebo BSADMINu. Pri názvoch sa rieši ich skladanie, pri popisoch správnosť HTML a úprava cesty k obsiahnutým obrázkom, pri cenách rôznej DPH atď. Každý parameter je potrebné vytvoriť a upraviť v poli pomocou filtrov tak, aby dával zmysel. V neposlednom rade sa produkty, pokiaľ je to možné, zoskupujú a vytvárajú sa automaticky variantné produkty. Obrovskou výhodou je, že pri použití nášho nástroja Importy so súbormi (štandardne .csv, .xml, .xlsx) nemusia špeciálne upravovať. Sami určujeme, ktorý stĺpec v súbore je názov a ktorý cena. Špecialitou nášho nástroja je možnosť sťahovať obrázky. Tie sa pomocou príkazu nielen napárujú k produktom, ale navyše stiahnu na Váš server, teda o ne nikdy neprídete (pokiaľ na Váš server nezaútočí ransomware, viď ďalší článok). Paradoxne najťažším a najnáročnejším príkladom je situácia, kedy je väčšina dát už obsiahnutá v databáze POHODY a treba len doplniť niektoré informácie dôležité z hľadiska e-shopu. V týchto prípadoch nie je často jednoduché nájsť párovací kľúč – teda kód, ktorým systému dáme vedieť, že daný produkt z databázy súčasného riešenia má prepojiť s tým z databázy POHODY. Je potrebné klásť dôraz na to, aby produkty išli v jednotlivých administráciách, ktoré využívate, navzájom prepojiť a zároveň myslieť na to, že názov nie je spoľahlivým párovacím kľúčom.

SEO

SEO je kapitolou sama pre seba. V databáze súčasného riešenia obvykle nie sú uložené URL adresy jednotlivých produktov a kategórií. Tento problém obvykle riešime naším interným nástrojom. Jeho hlavnou devízou je, že prejde všetky dostupné stránky na danej doméne a uloží si ich obsah. Pri analýze je možné okrem URL adresy získať aj jedinečný identifikátor produktu. Obvykle sa pri každom produkte vyskytuje kód. Ten môže byť samostatne, v tabuľke parametrov, alebo aj ako časť URL adresy. Súbor, ktorý obsahuje mapu všetkých URL adries ak nim priradené kódy je potrebné napárovať na existujúce kódy v POHODE - môže to byť ID, kód alebo objednávací kód. Existujú dve cesty, ako k produktom URL adresy napárovať. Je možné ich priradiť v databáze priamo ku každému produktu alebo vytvoriť takzvané redirect pravidlá. Redirect (presmerovacia) tabuľka je súbor pravidiel, kam sa má pri príchode na určitú URL adresu táto adresa presmerovať. Druhá možnosť je využívanejšia vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť duplicít v súčasných URL adresách. Vyššie spomínaným postupom zaistíme, že nedôjde k strate pozícií vo vyhľadávačoch a minimalizujeme tak množstvo stránok, ktoré sú nedostupné.

E-shop užívatelia

Aj registrovaní zákazníci potrebujú svoju špeciálnu starostlivosť. V prvom rade je opäť potrebné získať zo súčasnej administrácie export zákazníkov. Systémy tento export zvyčajne ponúkajú do .csv súboru. Po získaní súboru je dôležité skontrolovať, či už nie sú niektorí zákazníci v Adresári POHODY zanesení. Pokiaľ áno, týmto zákazníkom sú priamo vytvorené prístupy na e-shop. Zvyšných registrovaných zákazníkov pomocou špeciálneho nástroja založíme v Adresári POHODY so všetkými dostupnými informáciami a vygenerujeme im heslo. V tejto fáze je už na prevádzkovateľovi, či bude chcieť zaslať nové prihlasovacie údaje svojim zákazníkom alebo nie.

Záverom

Strašiakom pri prechode na inú platformu dáta byť nemusia. My máme pripravené štandardizované postupy, ktoré sa s praxou a dlhoročnými skúsenosťami stále zdokonaľujú. Dôležitým pravidlom je si vždy zistiť, či v prípade prechodu je možnosť dáta z databázy pôvodného e-shopu získať a ideálne udržovať všetky využívané systémy vzájomne prepojiteľné pomocou jedinečných kódov.

Vytvoril: Daniel Vymlátil

Tieto webové stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Povoliť cookies Nepovoľovať cookies